Laguja algkool ehk Sassi algkool tegutses Sassi külas.

Esimesed teated kooli kohta pärinevad aastast 1776. See asutati Liivimaa kindralkuberner Georg von Browne'i poolt 1765. aastal väljaantud koolipatendi kohaselt ja sai esmalt nimeks Pangodi–Etsaste kool.

Kooli alguseks on loetud ka 1793. aastat.[1]

Aegade jooksul on õppetöö toimunud vähemalt viies erinevas hoones, millest lähemaid andmeid on kolme kohta.

Esialgu asus kool talumajas.[2]

Eelviimases hoones töötati ligi 100 aastat.[1][2] Selle hoone kohta kurdeti, et see ei mahuta kuigi palju lapsi ja on viletsas seisukorras. 1932. aastal valmistati uue koolimaja plaan ja pandi kokku ehituskomisjon, et uue koolimaja ehituseks materjali muretseda.[3] Ehituskomisjoni kuulusid Pangodi vallavanem Johan Tikkop, Mihkel Kriisa, Rudolf Võso ja August Peek.[2]

Kooli viletsa seisukorra üle kurdeti juba 1919. aastal ja võrreldi seda varem palju rohkem hoolt ja tähelepanu saanud palvemajaga.[4] 1923. aastal leiti, et krohvimata puuhoone oli lagunenud, kokkuvarisemise äärel ja külm. Põrand oli täiesti katki, seina ääres vedelesid kõrge riidana paksu tolmukihiga kaetud vanad näitelava lauad.[5]

Tegelikult juba 1925. aastal käis Pangodi vallas elav mõttevahetus uue kooli rajamise üle. Juba mitu aastat olid Laguja ja Kääni algkoolid töötanud ühe ning Tamsa kool kahe õppejõuga. Koolimajade ruumid olid vanad ja lagunemas. Vald tahtis juba 1925. aastal asuda uue koolimaja ehitamisele, milleks oli alustatud ka eeltöid. Uus koolimaja pidi sisaldama ruume 6 õppeaasta lastele, internaadi ja kolme õpetaja korteritega. Kivimaja ehitus pidi maksma umbes 8 miljonit marka, mis loodeti saada koolimajade ehitusfondist pikaajalise laenu abil.[6]

Ajal, kui vallavolikogus oli enamus Etsaste meeste käes, võeti vastu otsus ehitada uus koolimaja Etsastele. Kui valiti uus volikogu, otsustas see aga teisiti. Uue koolimaja ehitamine läks maksma 2,5 miljonit krooni.[2]

Kooli platsil asus vennastekoguduse palvemaja.[7] Uus koolimaja rajati eelmise kõrvale.[2]

Uus koolimaja õnnistati sisse 22. oktoobril 1933. Vaimuliku talituse pidas praost Lauri. Vanasse koolimajja plaaniti paigutada vallavaesed. Uude koolimajja kolis ka 3-klassiline Kääni algkool.[1] Aktus algas kell 14, pärast jumalateenistust järgnesid kõned ja tervitused maavalitsuse esindajailt ning teistelt tegelastelt.[2]

1936. aastal toodi Laguja algkooli juhatajaks tunnustatud koolmeister Martin Kiis.[8]

Aastail 1919–1925 töötas Laguja algkool 4-klassilise ja alates 1930. aastast 6-klassilise algkoolina.

Peale Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamik algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.

1944–1950 töötas kool Laguja Mittetäieliku Keskkooli ja 1950–1976 Laguja algkoolina. See suleti 1976. aastal.

1985. aastal alustas Laguja algkool uuesti tegevust, kuid suleti taas õpilaste vähesuse tõttu Nõo vallavolikogu 17. veebruari 2000 otsuse nr 29 põhjal.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.