FANDOM


Väike-Nõuni järv on järv Nõuni külas ja Päidla järvestiku idapoolseim järv. Selle pindala on 6,1 ha. Väike-Nõuni järv asub Nõuni järvest kilomeetri võrra Tartu pool, selle läänekaldal kulgeb Tatra–Otepää–Sangaste maantee.

Järvest algab Laguja oja.

Väike-Nõuni järv asub Päidlast umbes 3,5 km kirde pool, põllustatud moreenmaastikus. Järv on ebakorrapärase, veidi pikliku kujuga.

Järv on vahelduva põhjareljeefiga. Kõige sügavam haudmik on järve loodeosas, kus on varem saadud sügavuseks 7 m, viimasel ajal 5,7 m (vesi on alanenud suvise niisutusvee võtmise tagajärjel). Valdav osa järvest on 1–2 m sügavune. Veetaseme langedes tekib järve keskele saar.[1]

Idakaldalt ulatub peaaegu järve keskpaigani madalik. Varem olnud järve keskel väike saar, kus isegi puud peal kasvanud.[2]

Järvekaldad on kõvad ja tõusevad õige kõrgele. Liivast kaldavöödet on suhteliselt palju. Järves leidub rohkesti linaleokive. Põhja katab valdavalt muda ja head supluskohad puuduvad. See-eest on järv üks kohalike kalurite meelispaiku.

Järve ümbritsevad põllud, aiad ja peaaegu kõikjal mõne meetri laiune lepavõsa.

Läbivool on nõrk. Järvevesi on rohekaskollane ja vähe läbipaistev (1,2 m). Taimestikku oli 1974. aastal keskmisel hulgal, liike palju (22). Fütoplanktonit on järves palju, zooplanktonit vähe. Kaldavees leidub rohkesti keeris- ja mudatigusid.

Kalastikus domineerivad särg ja koger. Tõenäoliselt on järves talvel hapnikupuudus. Järves elutseb ondatra.

Järve kaldal asub Peedu Kabelimägi.

ViitedEdit

  1. Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn 1977.
  2. Heino Mägi, Karl Veri. Valga rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn 1983. Lk 128.